Bạt trải ao nuôi tôm loại nào tốt, đem lại năng suất cao cho tôm giống?

Viết bởi: hoa in Bạt giá rẻ

Bạt trải ao nuôi tôm loại nào tốt?

Hiện nay, có nhiều tỉnh thành trong cả nước ngày càng chuyển từ mô hình nuôi ao bùn đất đầy rủi ro, hiệu quả thấp sang mô hình ao bạt với nhiều hình thức và quy trình khác nhau.